Народны хор “Палессе”

"Шлях даўжынёю ў творчасць"

Цудоўныя песні палескага краю
Як продкі калісьці, нашчадкі спяваюць,
Пра родныя нівы, палі і ўзлессі
Спявае душой хор народны “Палессе”

«Няма больш простага, больш даступнага калектыўнага адпачынку, здольнага даставіць глыбокую эстэтычную асалоду, чым шчырая песня, выкананая хорам.  Таму ў народзе кажуць: хто многа спявае, той доўга жыве».
А. В. Свешнікаў